Zawartość

Sprawozdanie RPO przez Sejmem z działalności za rok 2009

Data: 
2010-10-08
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz złożyła przed Sejmem RP: "Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2009 roku z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela”. Rzecznik odpowiadała też na pytania zadawane przez posłów. Przedstawiciele wszystkich klubów sejmowych pozytywnie ocenili działalność RPO 

- Synteza Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2009