Zawartość

Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka

 • opis kategorii - Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka

  Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (art. 19 ustawy o RPO). W tym miejscu zebrane są informacje o debatach nad raportami RPO i wystąpienia RPO przed obu izbami parlamentu

 • Liczba całkowita wyników: 27
  Data początkowa
  np.: 09/2020
  Data końcowa
  np.: 09/2020
  Subskrybuj Informacja RPO o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka