Zawartość

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym bez znajomości PESELU współlokatora? RPO pyta GUS o prawo do prywatności

Data: 
2021-04-07
  • Od 1 kwietnia można prowadzić samospis w ramach Narodowego Spisu Powszechnego przy pomocy aplikacji internetowej
  • Aby jednak to zrobić bez konieczności wizyty rachmistrza, należy podać dokładne dane, w tym PESEL, pozostałych osób, które mieszkają w danym lokalu
  • Narusza to prawo do prywatności obywateli, którzy nie muszą chcieć dzielić się swoimi danymi ze współlokatorami - wskazuje RPO

Aplikacja internetowa, przy pomocy której przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny, wymaga podania danych osób zamieszkałych pod tym samym adresem. Obywatele sygnalizują RPO, że nie zawsze jednak znają tak dokładne dane, jak numer PESEL osób, z którymi mieszkają. To zaś jest niezbędnym warunkiem do kontynuowania samospisu - bez wprowadzenia wszystkich informacji nie jest bowiem możliwe przeprowadzenie spisu samodzielnie. A do podawania prawdziwych danych obliguje obywateli ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności.

Zdaniem RPO z perspektywy ochrony prawa do prywatności, nie wydaje się zasadne, aby obywatele musieli dzielić się swoimi danymi osobowymi ze wszystkimi współlokatorami, niezależnie od łączących ich relacji lub ich braku. Prywatność informacyjna jest bowiem chroniona w ramach art. 47 oraz art. 51 Konstytucji, a wprowadzanie jej ograniczeń wymaga spełnienia wyraźnie określonych warunków (art. 31 ust. 3 Konstytucji).

Dlatego Rzecznik zwrócił się do Prezesa GUS o przedstawienie alternatywnego sposobu udziału w Narodowym Spisie Powszechnym obywateli, którzy nie znają szczegółowych danych osób, z którymi mieszkają pod tym samym adresem.

VII.501.84.2021

Galeria

  • kobieta z widokiem cyfrowych danych na twarzy

    prywatność, dane osobowe