Zawartość

Michał Wawrykiewicz

Panelista II Kongresu Praw Obywatelskich

Adwokat 

Prowadzi od kilkunastu lat własną praktykę zawodową w Warszawie, w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz prawa nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych.
Ekspert zespołów parlamentarnych ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych oraz ds. Ładu Konstytucyjnego i Praworządności. Konsultant prawny oraz autor ekspertyz m.in. dla Biura Analiz Sejmowych przy licznych procesach legislacyjnych dotyczących prawa cywilnego oraz ustaw ustrojowych.
Ekspert komisji parlamentarnej LIBE (w Parlamencie Europejskim) w trakcie przygotowywania raportu oraz w trakcie wysłuchania w PE na temat praworządności w Polsce.

Współzałożyciel w lipcu 2017 inicjatywy #WolneSądy oraz jeden z inicjatorów Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Wraz z pozostałymi twórcami inicjatywy #WolneSądy uhonorowany nagrodą Newsweeka im. Teresy Torańskiej za działalność publiczną w 2018 roku.
 

Galeria

  • Fotografia Michała Wawrykiewicza