Zawartość

Grzegorz Czwordon

Główny specjalista w Departamencie Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji.