Zawartość

TK o możliwości osadzenia skazanego w celi mniejszej niż 3 m kw