Zawartość

Spotkanie zastępcy RPO Krzysztofa Olkowicza z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej

Data: 
2016-08-05
słowa kluczowe: 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz spotkał się z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Podczas organizowanego co kwartał spotkania poruszone zostały problemy dotyczące m.in.:

 • konieczności dostosowania jednostek penitencjarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • potrzeby przygotowania informatorów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • sposobu przeprowadzania kontroli osobistej;
 • kwestii powierzchni cel mieszkalnych;
 • umieszczania umywalek poza kącikami sanitarnymi oraz realizacji zapowiedzi likwidacji wizjerów umożliwiających wgląd z korytarzy oddziałowych do kącików sanitarnych;
 • uzupełnienia porządków wewnętrznych jednostek o informacje na temat Biuletynu Informacji Publicznej;
 • informowania osadzonych o pisemnych decyzjach dyrektora jednostki, które ich dotyczą;
 • potrzeby zwiększenia liczby języków, w których przygotowywane są Informatory dla cudzoziemców.

Rzecznikowi towarzyszyli Przemysław Kazimirski – zastępca dyrektora Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji, Marcin Mazur – zastępca dyrektora Zespołu ds. Wykonywania Kar, Janina de Michelis – główny specjalista w Zespole ds. Wykonywania Kar, dr Justyna Jóźwiak - specjalista w Zespole Krajowy Mechanizm Prewencji, Dorota Krzysztoń - główny specjalista w Zespole Krajowy Mechanizm Prewencji i Rafał Kulas - radca w Zespole Krajowy Mechanizm Prewencji.

 • Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle
  Prawa osób pozbawionych wolności