Zawartość

Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów 2016 r.

Data: 
2016-07-18
słowa kluczowe: 
W 2015 r. roku ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów - w dniu 18 lipca. To dzień urodzin Nelsona Mandeli, wybitnego przywódcy i bojownika o prawa człowieka, który w więzieniu spędził 27 lat.

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada w Polsce za przeciwdziałanie torturom i okrutnemu traktowaniu. Jest to zadanie wynikające ze zobowiązań międzynarodowych Polski. Każdy kraj, który ratyfikował Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (w skrócie: OPCAT), powołuje u siebie Krajowy Mechanizm Prewencji.

18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji Sejm powierzył Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

W Dniu Praw Więźniów na specjalnej konferencji prasowej opowiemy, jak przestrzegane są prawa więźniów w Polsce i dlaczego ma to znaczenie dla wszystkich, a nie tylko dla osób pozbawionych wolności.

Serdecznie zapraszamy na briefing prasowy 18 lipca o godz. 9:00 w Biurze RPO przy ul. Długiej 23/25.

Z-ca RPO płk. Krzysztof Olkowicz przedstawi konkretne przykłady sytuacji więźniów i wskaże na najpilniejsze problemy do rozwiązania. Zaprezentowane zostaną  wyniki wizytacji w zakładach karnych, jak również szczególnie trudne położenie więźniów z niepełnosprawnością. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, jak realizowane są zobowiązania i standardy międzynarodowe Polski w tym zakresie oraz dlaczego są one ważne dla naszego społeczeństwa.