Zawartość

Roman Wieruszewski

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich​

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka..

Profesor w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, były członek i wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka ONZ, były sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka OZ.

Galeria

  • Mężczyzna w jasnej marynarce i koszuli bez krawata
    Roman Wieruszewski