Zawartość

Paweł Sławicki

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich​

dr nauk prawnych,  sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi, autor monografii Prawo człowieka do mieszkania i jego miejsce w systemie praw człowieka.

Galeria

  • Mężyczna w garniturze i w muszce
    Paweł Sławicki