Zawartość

Beata Tobiasz-Adamczyk

Prof. zwycz. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, socjolog medycyny zajmuje się od lat socjologią starzenia się, koncentrując się na społecznych uwarunkowaniach pozytywnego starzenia się oraz na roli sieci społecznych i wsparcia społecznego w jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia osób starszych i chorych, którzy przeszli chorobę nowotworową.

Uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach badawczych takich jak  HealthproElderly, Breaking the Taboo, Collaborative Research of Ageing in Europe - the COURAGE in Europe, Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies (ATHLOS), PArticipationTo

Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector (PATHWAYS).

Obecnie kontynuuje badania dotyczące opiekunów rodzinnych „Przygotowanie do roli opiekunów rodzinnych – stan świadomości społecznej – myślenie perspektywiczne”. 
Jest autorką licznych prac opublikowanych w międzynarodowych i krajowych czasopismach oraz monografii.

Galeria

  • Kobieta w niebieskiej marynarce
    Beata Tobiasz-Adamczyk