Zawartość

Konferencja „Poznaj nas-dorosłe osoby głuchonieme we współczesnym świecie" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-02-21
Położenie: 
  • Katowice
    Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat głuchoślepoty - jednoczesnej dysfunkcji wzroku i słuchu, możliwości osób głuchoniewidomych, a także barier, na jakie napotykają one w codziennym życiu. Kierowana jest zarówno do urzędników zajmujących się pomocą społeczną, jak i do osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych w organizacjach trzeciego sektora, urzędach itp., a także studentów logopedii i pedagogiki, którzy w swojej przyszłej pracy mogą zetknąć się z osobami głuchoniewidomymi.

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej