Zawartość

Ulga meldunkowa

 • opis kategorii - Ulga meldunkowa

  Problem dotyczy osób, które w latach 2007-2008 nabyły mieszkanie i następnie je sprzedały przed upływem 5 lat od nabycia. Wówczas obowiązywała tzw. ulga meldunkowa.

  Warunkiem skorzystania z ulgi było zameldowanie w danym lokalu przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz złożenie odpowiedniego oświadczenia potwierdzającego fakt zameldowania. Aktualnie spory podatników z fiskusem koncentrują się wokół wymogu złożenia oświadczenia.

  Co można zrobić w sprawie

  Osoby, które toczą teraz spór z fiskusem na etapie wymiarowym, mogą rozważyć powołanie się na tzw. dorozumiane złożenie wymaganego oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej. Przy czym skuteczne będzie to w tych sprawach, w których materiał dowodowy pozwala na uznanie, że doszło do złożenia oświadczenia

  • w ramach zeznania podatkowego,
  • na podstawie aktu notarialnego,
  • czy w toku innej korespondencji z urzędem skarbowym.

  A zatem każdorazowo decydować będą okoliczności konkretnej sprawy.

  Natomiast osoby, wobec których nie zakończyły się postępowania o umorzenie podatku z odsetkami, mogą rozważyć powołanie się na argumentację Rzecznika i orzecznictwo NSA, zgodnie z którym brak złożenia wymaganego oświadczenia powinien być postrzegany jako spełnienie przesłanki interesu publicznego.

  Osoby, którym organy odmówiły udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, mogą wystąpić z ponownym wnioskiem do organu. Taka możliwość istnieje w sytuacji, gdy wystąpią nowe okoliczności w stosunku do stanu faktycznego istniejącego w dniu podejmowania decyzji odmawiającej przyznania ulgi. Jeżeli zatem w ponownym wniosku złożonym po otrzymaniu decyzji odmawiającej przyznania ulgi podatnik wskaże na nowe argumenty uzasadniające interes podatnika lub publiczny, organ podatkowy ma obowiązek ponownie przeprowadzić postępowanie w sprawie przyznania ulgi. Dotyczy to jednak sytuacji, w których postępowanie egzekucyjne nie zostało jeszcze zakończone (zaległość nie została zapłacona lub wyegzekwowana). 

 • Liczba całkowita wyników: 10
  Data początkowa
  Data końcowa
  Subskrybuj Ulga meldunkowa