Godło RP
Zawartość

Patronaty RPO

Od 2019-12-18 do 2020-01-07

Konkurs Wiedzy o Rzecznikach organizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Prawników na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 2011 roku. I etap tegorocznej edycji odbędzie się 18 grudnia 2019 roku, a II etap 7 stycznia 2020 roku.

2019-12-18

Konferencja na temat działań w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia odbędzie się 18 grudnia 2019 r. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej przy al. Niepodległości 162. Organizatorami wydarzenia są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Urząd m.st. Warszawy.

Od 2019-12-10 do 2019-12-11

Konferencja „Unikanie opodatkowania – próba oceny polskich regulacji” odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi. Organizatorem jest Oddział Łódzki Krajowej Izby Doradców Podatkowych razem z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 2019-12-09 do 2019-12-12

Human Rights Week organizowany jest na Uniwersytecie Warszawskim przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH i UW w dniach 9-12 grudnia 2019 roku.

2019-12-07

Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbędzie się 7 grudnia 2019 roku – w 19. rocznicę uchwalenia Karty Praw Podstawowych. Tematem przewodnim konkursu jest problematyka pytań prejudycjalnych dotyczących m.in. Karty Praw Podstawowych.

Cele inicjatywy:

2019-12-07

III Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” odbędzie się 7 grudnia 2019 roku w sali delta Collegium Iuridicum Novum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” oraz Sekcja Praw Człowieka im.

2019-12-04

Konferencja „Diversity and Inclusion Changemakers 2019: Rethinking D&I. Towards The Real Change”  organizowana przez Fundację Diversity Hub odbędzie się 4 grudnia 2019 roku w Krakowie.

Od 2019-12-03 do 2019-12-04

8. Kongres Prawa Medycznego odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2019 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Od 2019-12-02 do 2019-12-03

Centrum Praw Kobiet jest organizacją, która od 25 lat aktywnie działa na rzecz kobiet doświadczających różnych form przemocy oraz na rzecz stworzenia skutecznego systemu ochrony praw człowieka, w którym kobiety i mężczyźni mogliby na równych zasadach korzystać z przynależnych im praw i wolności.

Od 2019-11-29 do 2019-12-01

Festiwal Filmowy „Własnymi Słowami” odbędzie się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2019 w Warszawie. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach projektu RISE COLING prowadzonego na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

To pierwszy w Polsce festiwal filmowy poświęcony rdzennym kulturom i ich językom, wpisujący się w obchody Międzynarodowego Roku Rdzennych Języków.

Strony