Zawartość

Zofia Branicka

Zofia Branicka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Pracuje w Fundacji Court Watch Polska.