Zawartość

Tomasz Stawecki

Prof. Tomasz Stawecki - prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, od 2016 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.