Zawartość

Szymon Wójcik

Jest absolwentem socjologii i stosowanych nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, konsultant projektów z zakresu bezpieczeństwa w internecie. Od 2013 r. Koordynator Polskiego Centrum Programu Safer Internet w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zaangażowany w szereg projektów badawczych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Był polskim koordynatorem badań EU NET ADB dotyczących problemu nadużywania internetu wśród młodzieży. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji dotyczących zagrożeń internetowych wśród dzieci i młodzieży.