Zawartość

Konrad Ciesiołkiewicz

Konrad Ciesiołkiewicz - dyrektor w Orange Polska, gdzie zajmuje się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa i relacjami publicznymi. Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG.