Zawartość

Katarzyna Roszewska

dr hab. Katarzyna Roszewska

Dr hab. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego, wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, prowadzi prace badawcze w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, praw osób z niepełnosprawnościami.