Zawartość

Jakub Wilczek

współzałożyciel i prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, wiceprezes i przedstawiciel Polski w FEANTSA (Europejska Federacja Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi), członek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Rady Naczelnej Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, pracownik Schroniska dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zabrzu.

Galeria

  • Mężczyzna na tle bloków mieszkalnych
    Jakub Wilczek