Zawartość

Ewa Kulik-Bielińska

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

Dyrektorka Fundacji Stefana Batorego

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 70-tych działaczka opozycji demokratycznej, m.in. rzeczniczka Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie i redaktorka niezależnego pisma studenckiego „Indeks”. W latach 1980-81 działaczka niezależnego ruchu związkowego i redaktorka pism Biuletyn Informacyjny i Niezależność NSZZ Solidarność regionu Mazowsze. W latach 1981-89 działaczka podziemnych struktur Solidarności. Aresztowana w maju 1986, zwolniona na mocy amnestii dla więźniów politycznych we wrześniu tego samego roku. Dziennikarka, redaktorka, tłumaczka, członkini i działaczka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego PEN Clubu. Od 2000 roku w Fundacji im. Stefana Batorego odpowiada za informację i rozwój, kontakty zewnętrzne. Od 2010 dyrektorka Fundacji.

Zaangażowana w działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych, rozwoju filantropii i aktywności obywatelskiej w Polsce i w Europie. Członkini Rady  Działalności Pożytku Publicznego I kadencji (2003-2006), inicjatorka i pierwsza przewodnicząca Forum Darczyńców w Polsce (2006-2010).  Uczestniczka  prac Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej przy Kancelarii Prezydenta RP (2011-2015). Autorka i pomysłodawczyni cyklu seminariów eksperckich o prawie fundacyjnym w Europie, inicjatorka liberalizacji ustawy o zbiórkach publicznych, przepisów dotyczących charytatywnych SMSów, oraz zmian niektórych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uczestniczka prac nad zmianą ustawy o stowarzyszeniach.

W latach 2014-2017 przewodnicząca  Europejskiego Centrum Fundacji (EFC) w Brukseli, zrzeszającego ponad 200 największych fundacji europejskich, członkini Komitetu Prawnego EFC, ekspertka międzynarodowego zespołu przygotowującego studium wykonalności Europejskiego Statutu Fundacji na zlecenie Komisji Europejskiej. Inicjatorka utworzonego przez grupę fundacji międzynarodowych Funduszu Civitates na Rzecz Solidarności i Demokracji w Europie.  Autorka artykułów, stanowisk i opinii o stanie społeczeństwa obywatelskiego i filantropii, kondycji i warunkach prawnych, finansowych i praktycznych funkcjonowania  organizacji obywatelskich.

Laureatka nagrody Polculu i Ministra Edukacji za działalność społeczną w okresie solidarnościowego podziemia, laureatka nagrody Ministra Kultury za działalność na rzecz upowszechnienia idei wolności słowa. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność w opozycji demokratycznej w latach 70-tych. Wyróżniona w 2014 roku przez kapitułę Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za zasługi na rzecz wolnej Polski oraz działalność na rzecz dobra wspólnego w wolnej Polsce. 

Galeria

  • Czarno-białe zdjęcie kobiety w ciemnych okularach
    Ewa Kulik-Bielińska