Zawartość

Adrian Staroniek

doktor pracy socjalnej, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowa, wolontariusz organizacji pozarządowych w tym na poziomie powiatu jako kadra zarządzająca oraz pozyskująca środki, koordynator projektów w tym ogólnopolskich, autor artykułów i publikacji w obszarze polityki społecznej. Trener umiejętności interpersonalnych, animator lokalnych społeczności. Autor materiałów metodycznych, poradników dla instruktorów ZHP. Autor wielu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem budowania społeczeństwa obywatelskiego. Lider rozwoju ekonomii społecznej na terenie miasta Częstochowa. Odznaczony i wyróżniony za swoją pracę wieloma odznaczeniami w tym Krzyżem za Zasługi w stopniu srebrnym, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W chwilach wolnych uprawia swój ogród, jeździ na rowerze, spotyka się z przyjaciółmi.

Galeria

  • Symboliczna sylwetka ludzka
    Panelista/tka