Zawartość

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie naruszania praw polskich obywateli przez urzędników niemieckiego Jugendamt

Data: 
2016-08-19
Położenie: 
  • Niemcy

Do Rzecznika Praw Obywatelskich regularnie wpływają skargi od Polaków przebywających lub zamieszkałych na stałe w Niemczech, którzy spotkali się z dyskryminacją ze strony Jugendamt czyli niemieckiej Instytucji ds. Wychowania Dzieci i Młodzieży. Uwagę Rzecznika zwróciły  doniesienia prasowe z 17 sierpnia 2016 roku opisujące historię Polki, której w szpitalu w Esslingen urzędnicy Jugendamt odebrali noworodka, a następnie oddali pod opiekę rodzinie zastępczej.

Przedstawiona w mediach sytuacja budzi wątpliwości z punktu widzenia poszanowania podstawowych wolności obywatela polskiego. Art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka, której stroną są również Niemcy, głosi, że niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w życie prywatne i rodzinne obywateli. Ponadto jak donoszą media automatycznie przyznano odebranemu dziecku obywatelstwo niemieckie, co jest zgodne z niemieckim prawem tylko w dwóch wypadkach – gdy rodzice dziecka od 8 lat mieszkają w Niemczech lub oboje są Niemcami. W przeciwnym razie powinno ono nabyć po rodzicach polskie obywatelstwo, gdyż tak stanowią przepisy polskiego prawa. W tym przypadku należy sprawdzić, czy zostały spełnione przesłanki uzasadniające przyznanie automatycznie obywatelstwa niemieckiego.

Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji na temat działań podjętych przez Ministerstwo w tej sprawie.

Galeria

  • Dzieci i rodzice na wycieczce

    Rodzina