Zawartość

Czy 15-latka może brać samodzielnie udział w wolontariacie - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data: 
2020-12-31

Pani, której córka ma 15 lat, pyta, czy córka może samodzielnie jeździć na wolontariat do schroniska dla zwierząt.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie dnia 28 grudnia 2020 roku. Został wprowadzony zakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży do ukończenia 16 roku życia:

§ 9. Do dnia 17 stycznia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania albo odbywa się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii.

Zatem dziecko, które ma 15 lat, nie może samodzielnie jeździć do schroniska nawet w takim celu jak wolontariat. Chyba, że córka będzie odwiedzała schronisko w weekendy albo poza godzinami obowiązującymi w przepisie tj. w dni powszechne po godzinie 16.00.

Podsumowując:

  • Wiek: Dzieci i młodzież do 16. roku życia
  • Kiedy: W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Wyjątki:

  • dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej,
  • dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
  • w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania,
  • przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego,
  • przemieszczanie się w ramach półkolonii,
  • weekendy.

Przepisy obowiązują do dnia 17 stycznia 2021 r.

Autor informacji: 
Wydział Przyjęć Interesantów

Galeria