Zawartość

Współpraca międzynarodowa - Aktualności

na zdjęciu prof. Lipowicz składa kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza
2015-04-28

 

Podczas drugiego dnia X Krajowego Seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich ombudsmani z ponad 40 państw dyskutowali na temat praw mniejszości narodowych oraz przestrzegania praw człowieka podczas organizacji tzw. lotów deportacyjnych, w wyniku których cudzoziemcy są przymusowo odsyłani do kraju pochodzenia.

na zdjęciu uczestnicy seminarium
2015-04-27

 

Prof. Irena Lipowicz oraz Emily O’Reilly Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich otworzyły X Krajowe Seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich, które odbywa się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

2015-01-22

W styczniu br. zakończyła się procedura wyboru nowego przewodniczącego zarządu Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI) dla regionu europejskiego. Na to stanowisko w wyniku elektronicznego głosowania wybrana została prof. Irena Lipowicz. Europejski zarząd IOI poinformował już o zatwierdzeniu nominacji Sekretariat Generalny IOI.

2014-11-07

7 listopada w Biurze RPO odbyło się spotkanie prof. Ireny Lipowicz z przedstawicielami birmańskich mediów, którzy opisują działalność opozycji w Mjanmie oraz poświęcają uwagę sprawom międzynarodowym. Tematem przewodnim rozmowy była transformacja ustrojowa. Wskazywano przede wszystkim na polskie doświadczenia w tym zakresie m.in.

na zdjęciu uczestnicy spotkania IOI w Wiedniu / zdjęcie ze strony: http://www.theioi.org
2014-10-29

Prof. Irena Lipowicz wzięła udział w posiedzeniu Światowego Zarządu Dyrektorów Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI), które odbyło się w dniach 27-29 października w Wiedniu. Spotkanie poświęcone było: bieżącej działalności Instytutu, strategii jego rozwoju, sytuacji finansowej, sprawom członkostwa oraz współpracy z innymi organizacjami Ombudsmanów. Ustalono m.in.

Strony