Zawartość

Współpraca międzynarodowa - Aktualności

zdjęcie: kilka osoób siedzi wokół brązowego stołu
2017-05-08

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z amerykańskimi stypendystami Marshall Memorial Fellowship. Głównym tematem dyskusji był stan przestrzegania wolności i praw człowieka w Polsce. Goście dopytywali m.in. o kwestie związane z kryzysem konstytucyjnym, w tym realizację opinii Komisji Weneckiej oraz o najważniejsze reformy prawa przeprowadzone w ostatnim czasie.

po lewejwidać siedzące bokiem przy stole kilka osób, na wprost siedzą dwaj mężczyźni i kobieta
2017-04-24

24 kwietnia rozpoczęła się wizyta studyjna przedstawicieli urzędu ombudsmana w Azerbejdżanie. Jej tematem przewodnim są prawa osób z niepełnosprawnościami i prawa osób starszych. Wizyta w Polsce potrwa do 29 kwietnia.

zdjęcie: kilka osób siedzi przy podłużnym brązowym stole
2017-04-24

Adam Bodnar przyjął delegację z Biura Ombudsmana Tajlandii, której przewodniczył  Viddhavat Rajatanun, zastępca Głównego Ombudsmana.

zdjęcie: czterach mężczyn siedzi przy białym stole
2017-04-06

Prof. Harald Doerig członek I Senatu odwoławczego Federalnego Sądu Administracyjnego Republiki Federalnej Niemiec złożył wizytę w Biurze RPO. Spotkał się z Mirosławem Wróblewskim, dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego oraz Marcinem Sośniakiem, naczelnikiem Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Biurze RPO.

2017-04-04

- W Budapeszcie tysiące węgierskich i zagranicznych studentów, profesorów oraz osób prywatnych protestowało przeciwko projektowanym zmianom w prawie dotyczącym wyższych uczelni.

zdjęcie: przy stole siedzi kilka osób
2017-03-31

Pełnomocnik Ukrainy ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Ivan Lishchyna, wraz z przedstawicielami swojego Biura, spotkał się z zastępcą RPO Krzysztofem Olkowiczem oraz pracownikami Biura RPO by omówić najważniejsze problemy związane z wykonaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.  

zdjęcie: przy złączonych stołach siedzi kilkanaście osób
2017-03-30

 „Konieczne zmiany w polskim prawie wyborczym - rozważania w kontekście raportu OBWE” to tytuł seminarium, które 28 marca odbyło się w Biurze RPO. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parlamentu, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

Reprezentanci OBWE zaprezentowali zalecenia wynikające z raportu, przygotowanego po wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku.

Grafika: kula ziemska z serduszkiem w miejscu Polski
2017-03-06

- Żyjemy w czasach, które stawiają przed Europejczykami nowe wyzwania. Względnie spokojne lata rozwoju integracji europejskiej stworzyły wrażenie, że prawa wolnych obywateli na naszym kontynencie są już dostatecznie mocno i nieodwracalnie zagwarantowane. Nie spodziewaliśmy się, że historia w pewnym sensie może zawrócić.

zdjęcie: przy białych stołach ustawionych naprzeciwsiebie siedzi kilkanaście osób, jeden z mężczyzn mówi do mikrofonu
2017-02-13

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze zdrowia, a także kwestie dotyczące praw reprodukcyjnych, dostępu do usług medycznych i zjawisko dyskryminacji w związku ze świadczeniem usług medycznych były głównymi tematami spotkania Adama Bodnara ze studentami zdrowia publicznego z Kopenhagi.

zdjęcie: przy białych stołach ustawionych naprzeciwsiebie siedzi kilka osób
2017-02-10

Minister spraw zagranicznych Norwiegii Børge Brende spotkał się z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem. W spotkaniu uczestniczył również ambasador Norwegii Karsten Klepsvik oraz przedstawiciele norweskiego MSZ i pracownicy Biura RPO.

Strony