Zawartość

Współpraca międzynarodowa - Aktualności

W Parlamencie Europejskim w dniu 17 października 2011 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji ds. Praw Człowieka poświęcone współpracy Ombudsmanów w Partnerstwie Wschodnim. Uczestniczyli w nim: Obrońca Praw Człowieka Republiki Armenii Karen Andreasyan, Pełnomocnik Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu prof. Elmira Suleymanova, Zastępca Obrońcy Publicznego Gruzji Tatiana Khuntsaria, Adwokat Parlamentarny Republiki Mołdowy Anatolie Munteanu, Obrońca Praw Człowieka Republiki Francuskiej Dominique Baudis oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz.

Ludzie przy stole

Z inicjatywy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich - przy współpracy urzędu Obrońcy Praw Republiki Francuskiej – w dniach 11-13 października 2011 r. odbyło się w Baku seminarium „Partnerstwo dla Praw Człowieka”, którego uczestnikami byli przedstawiciele Biura Ombudsmana, administracji publicznej oraz wybranych organizacji pozarządowych Azerbejdżanu. Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń, pogłębienie dyskusji i prezentacja „dobrych praktyk” w zakresie: pomoc ofiarom przestępstw oraz przeciwdziałanie dyskryminacji oraz Krajowy Mechanizm Prewencji.

Ludzie przy stole

Z inicjatywy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich - przy współpracy urzędu Obrońcy Praw Republiki Francuskiej – w dniach 27-29 września 2011 r. odbyło się w Erywaniu seminarium „Partnerstwo dla Praw Człowieka”, którego uczestnikami byli przedstawiciele Biura Ombudsmana, administracji publicznej oraz wybranych organizacji pozarządowych Armenii.

Ludzie przy stole, niektórzy mają na głosie słuchawki

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach  7-9 czerwca 2011 r. odbyło się międzynarodowe seminarium: "Partnerstwo dla Praw Człowieka: Polska – Armenia". Uczestniczyli w nim m.in. Ombudsman Armenii, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz polskich organizacji pozarządowych. Tematami dyskusji były: pomoc ofiarom przestępstw oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, wyzwania dla praw człowieka w kontekście zagrożeń związanych z zastosowaniem nowych technologii oraz Krajowy Mechanizm Prewencji.

Ludzie pozują do zdjęcia w parku

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach  17-19 maja 2011 r. odbyło się międzynarodowe seminarium "Partnerstwo dla Praw Człowieka: Polska – Azerbejdżan". Zostało ono organizowane przez RPO w ramach programu Partnerstwo Wschodnie. Uczestnicy m.in. przedstawiciele urzędów Ombudsmana Azerbejdżanu, polskich organizacji pozarządowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Pełnomocnik rządu ds.

Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyli w seminarium w ramach realizacji projektu "Partnerstwo dla praw człowieka - Polska - Gruzja - Mołdowa", które odbyło się w Kiszyniowie w dniach 10-14 maja 2010 r.

 

Od 2009-10-22 do 2009-10-25

W Natolinie, dzięki współpracy Fundacji "Centrum Europejskie - Natolin" i "Kolegium Europejskie”, odbyły się w ramach „Projektu współpracy ombudsmanów państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej” warsztaty dla przedstawicieli ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego: „Stan przestrzegania praw i wolności człowieka w państwach objętych programem Partnerstwa Wschodniego.

Strony