Zawartość

Współpraca międzynarodowa - Aktualności

zdjęcie: kilka osób siedzi przy stole
2017-11-23

W dniach 21-22 listopada 2017 r. w Taszkencie i Samarkandzie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Porównawcze wskaźniki pomiaru postępów w obszarze praw człowieka; międzynarodowa praktyka i doświadczenie Uzbekistanu”.

zdjęcie: kilka kobiet siedzi przy połączonych stołach
2017-11-22

Zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek oraz przedstawicielki Zespołu ds. Równego Traktowania - Magdalena Kuruś i Anna Mazurczak, spotkały się z zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich Gruzji  Ekaterine Skhiladze, której towarzyszyły pracowniczki tamtejszego Biura.

zdjęcie: kilka osób siedzi przy stole
2017-09-27

Przedstawiciele Biura RPO spotkali się z Renatą Trenz - sędzią Sądu Konstytucyjnego Kraju Saary (Niemcy) przebywającą w Polsce w ramach programu wymiany sędziów European Judicial Training Network (EJTN).

zdjęcie: przy brązowym stole siedzi kilka osób
2017-09-12

Harlem Désir, który od 18 czerwca 2017 r. pełni funkcję Specjalnego Sprawozdawcy OBWE ds. Wolności Mediów, spotkał się z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem.

Cztery osobby pozują do zdjęcia na schodach przed budynkiem
Od 2017-09-06 do 2017-09-08

W czeskim Brnie do piątku odbywa się dorocznie spotkanie grupy V4, czyli rzeczników praw obywatelskich Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

RPO z dyrektorem Narodowego Centrum Praw Człowieka w Uzbekistanie
2017-06-22

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z prof. Akmalem Saidovem, dyrektorem Narodowego Centrum Praw Człowieka w Uzbekistanie, przebywającym z wizytą studyjną w Polsce.

zdjęcie: przy białym stole siedzi kilka osób
2017-05-31

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z delegacją szanghajskiego regionalnego biura przyjmującego skargi obywateli Chin. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków w Biurze RPO.

zdjęcie: przy białym stole siedzi kilkanaście osób
2017-05-23

Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania spotkała się z delegacją Komitetu ds. Praw Kobiet i Równości Płci Parlamentu Europejskiego. Członkowie Komitetu przebywają z misją rozpoznawczą w Polsce.

zdjęcie: po prawej stronie siedzi mężczyzna, na wprost siedzi kilka osób
2017-05-17

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk spotkał się z delegacją Rady Sądownictwa Republiki Słowacji, której przewodniczyła Jana Bajànkova.

Zastępca RPO przestawił gościom historię urzędu, podstawy prawne jego działania, a także strukturę i kompetencje. Mówił o przykładach postępowań sądowych, do których przystąpił Rzecznik.

zdjęcie: przy stołach siedzi kilkanaście osób, mężczyzna w okularach mówi do mikrofonu
2017-05-11

Zastępca RPO Stanisław Trociuk oraz pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur spotkali się z przedstawicielami Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT).

Strony