Zawartość

Trybunał Konstytucyjny odpowiada na wniosek RPO o wyłączenie Mariusza Muszyńskiego z orzekania w sprawie o wyborze trzech sędziów TK (sygn. akt U 1/17)

Data: 
2017-08-03

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź z Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą wniosku RPO o wyłączenie Pana Mariusza Muszyńskiego z orzekania w sprawie o wyborze trzech sędziów TK (sprawa o sygn. akt U 1/17). Do postępowania udział zgłosił Rzecznik.

Konieczność wydania decyzji w sprawie Mariusza Muszyńskiego była - jak wskazała sędzia Julia Przyłębska - powodem odroczenia rozprawy w dniu 13 lipca tego roku.

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawach, w których występuje przed TK, konsekwentnie wnosi o wyłączenie z orzekania osób, których mandat do orzekania w Trybunale może być kwestionowany, gdyż zajęły one miejsce prawidłowo wybranych sędziów. Tak też było w tej sprawie.

Prawidłowość wyboru przez Sejm VII kadencji trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wymienionych w uchwałach z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego i rozpoczynających kadencję w dniu 7 listopada 2015 r. została bowiem kilkukrotnie potwierdzona w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

W wydanym postanowieniu TK stwierdził, że, wniosek Rzecznika o wyłączenie Pana Mariusza Muszyńskiego nie zasługuje na uwzględnienie. Rozstrzygnięcie wniosku Rzecznika przez Trybunał powoduje, że odpadła przesłanka odroczenia rozprawy przez TK w tej sprawie.

Galeria

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny

    Trybunał Konstytucyjny