Zawartość

TK ws tymczasowego aresztowania kobiet w ciąży

Data: 
2008-07-22

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego stwierdzenia zgodności z Konstytucją art. 260 i art. 259 § 1 Kodeksu postępowania karnego oraz § 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności. Trybunał w wyroku nie podzielił zdania Rzecznika w sprawie wykonywania tymczasowego aresztowania wobec kobiet w ciąży.

Sentencja wyroku TK - 22 lipca 2008 r.

Komunikat BRPO w sprawie rozprawy w TK dotyczącej wniosku RPO o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP artykułu 260 ustawy Kodeks postępowania karnego oraz § 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP artykułu 260 ustawy Kodeks postępowania karnego oraz § 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności – 24 kwietnia 2007 r.

Komunikat PAP: Orzeczenie TK w sprawie aresztu dla kobiet w ciąży - 22 lipca – 16 lipca 2008 r.