Zawartość

TK ws. świadczeń zdrowotnych udzielanych skazanym

Data: 
2014-02-26

 

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek RPO dotyczący zasad udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności. Trybunał przychylił się do stanowiska Rzecznika i uznał, że przepis kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym skazanemu odbywającemu karę w zakładzie karnym typu zamkniętego świadczenia zdrowotne udzielane są w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego, jest niezgodny z konstytucją. 

 

Galeria

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny

    Trybunał Konstytucyjny