Zawartość

Sprawa pracowników byłego Biura Trybunału Konstytucyjnego

Data: 
2018-09-25
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
  • Pracownicy Biura Trybunału Konstytucyjnego, którym pod pretekstem reorganizacji pracodawca pogorszył warunki zatrudnienia, kierowali sprawy do sądu
  • Rzecznik Praw Obywatelskich przystępował do tych spraw
  • Wszystkie zakończyły się ugodami, ostatnia – 20 września 2018 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił w 2017 r. do kilku postępowań toczących się przed sądami pracy, w ramach których byli pracownicy Biura Trybunału Konstytucyjnego dochodzili przyznania odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy. Zaproponowanie pogorszonych warunków zatrudnienia było obiektywnie trudne do zaakceptowania i zostało odebrane przez pracowników Biura Trybunału Konstytucyjnego jako zamiar faktycznego doprowadzenia do zwolnienia z pracy.

Wszystkie postępowania prowadzone z udziałem Rzecznika zakończyły się ugodami, ostatnia została zawarta we wrześniu.

W ugodach przyznano, że w dacie składania pracownikom oświadczeń o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy nie występowały okoliczności wynikające z reorganizacji Biura Trybunału Konstytucyjnego, które pozostawałyby w związku przyczynowo-skutkowym z pozbawieniem uprawnień do dodatku służbowego.

Na podstawie zawartych ugód pracownicy uzyskali prawo do wypłaty znaczącej części odszkodowania, dochodzonego pierwotnie w złożonych pozwach do sądu pracy.

III.7043.65.2017, III.7043.115.2017, III.7043.52.2017, III.7043.71.2017

 

Galeria

  • Oświetlony budynek biurowy, ludzie pracują

    Pracownicy