Zawartość

RPO w sprawie polskich rodziców w Niemczech, którym instytucje niemieckie zabroniły posługiwania się językiem polskim w trakcie spotkań z dziećmi

Data: 
2008-08-06
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech, a w szczególności polskich rodziców, którym instytucje niemieckie zabroniły posługiwania się językiem polskim w trakcie spotkań z dziećmi, nad którymi władzę rodzicielską po rozwodzie sprawuje rodzic - obywatel niemiecki.

Wystąpienie RPO do MSZ w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech - 6 sierpnia 2008 r.

Wystąpienie RPO do Ambasadora RP w Niemczech w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech – 5 maja 2008 r.

Odpowiedź Ambasadora RP w Niemczech na wystąpienie RPO w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech – 30 maja 2008 r.

Wystąpienie RPO Przewodniczącej Komisji Petycji Bundestagu w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech – 7 maja 2008 r.

Pismo Ombudsmana Regionu Nadrenii Palatynat w związku z wystąpieniem RPO w sprawie dyskryminacji i eskalacji agresji wobec obywateli Polski w Niemczach - 7 maja 2008 r.

Wystąpienie RPO do posła do Parlamentu Europejskiego Marcina Libickiego w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech – 6 sierpnia 2008 r.

Odpowiedź posła do Parlamentu Europejskiego Marcina Libickiego na wystąpienie RPO w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech – 10 października 2008 r.

Pisma Ombudsmanów niemieckich krajów związkowych w sprawie traktowania obywateli polskich zamieszkałych w Niemczech

Notatka BRPO w sprawie dotyczącej dyskryminacji rodziców polskich w Niemczech - problemy: brak możliwości porozumiewania się z dziećmi w języku polskim, spotkania rodziców z dzieckiem dopuszczalne tylko pod nadzorem Jugendamtu - Instytucji ds. Wychowania Młodzieży

Dokument roboczy w sprawie rzekomych środków dyskryminujących i arbitralnych podejmowanych przez organy ochrony dzieci i młodzieży w niektórych państwach członkowskich, a w szczególności przez Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w Niemczech przygotowany przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego – 5 marca 2009 r.