Zawartość

Prawa osób ubezwłasnowolnionych umieszczonych w domach pomocy społecznej - uzasadnienie wyroku TK

Data: 
2016-07-26
słowa kluczowe: 
Dwie kobiety rozmawiają, znak PLAY

28 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy, które nie dają żadnych szans osobie ubezwłasnowolnionej, by sprawdzić, czy jest zamknięta w DPS w sposób zasadny. Sprawa rozpatrywana była na wniosek RPO pod sygnaturą K 31/15.

20 lipca do Biura Rzecznika wpłynął odpis wyroku TK wraz z uzasadnieniem oraz zdaniami odrębnymi.

Galeria

  • Ciemne pomieszczenie oświetlone od góry

    Kryzys choroby psychicznej