Zawartość

Postępowania w sprawach o ustalenie płci. Przewodnik dla sędziów i pełnomocników

Data: 
2020-09-02

Publikacja stanowi zestawienie aktualnego orzecznictwa sądów polskich i europejskich w sprawach dotyczących uzgodnienia płci, które kształtuje przyjęty standard ich prowadzenia. Omówienie orzecznictwa uzupełnione zostało stosownymi komentarzami, a także praktycznymi poradami, wskazującymi na najistotniejsze zasady, których respektowanie powinno zapewnić ochronę praw człowieka osób transpłciowych przechodzących tranzycję. Zawarte w ostatnim rozdziale rekomendacje sformułowane zostały w oparciu o analizę doświadczeń i obserwacji. Celem publikacji jest ułatwienie sędziom orzekania w postępowaniach o ustalenie płci, a także zapewnienie możliwie pełnej ochrony praw człowieka osób transpłciowych w toku tych postępowań.
 

Galeria

  • plansza biało-granatowa z tytułem publikacji i symbolem płci męskiej i żeńskiej

    Postępowania w sprawach o ustalenie płci – przewodnik dla sędziów i pełnomocników