Zawartość

Patronaty RPO w 2017 roku

Od 2017-05-26 do 2017-06-25

Międzynarodowa Liga Koszykówki jest zorganizowana już w Warszawie po raz pierwszy. Rozgrywki będą się odbywały od  9.04.2017 do 25.06.2017 na terenie Warszawy.

Przedsięwzięcie skierowane jest do obcokrajowców mieszkających w Warszawie, fanów oraz amatorów koszykówki. Cele projektu to m.in.:

Od 2017-05-26 do 2017-12-31

„Prawopolis" to pierwsza edukacyjna gra planszowa o tematyce prawnej. Została stworzona przez Fundację Court Watch Polska we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Adwokacką w Toruniu. Dzięki popularnej formie gry planszowej, gracze poznają w trakcie zabawy zasady panujące w sądzie oraz zdobywają kompetencje z różnych dziedzin prawa.

Od 2017-05-26 do 2017-12-31

„Prawie bajki” to opowieści, które wprowadzają najmłodszych w świat prawa, uczą podstawowych pojęć oraz pokazują, jak wygląda praca prawnika. Książka, która bawi i uczy, jest też doskonałym pretekstem do dyskusji z dziećmi na temat prawa w codziennym życiu.

Od 2017-05-26 do 2017-06-22

Fundacja Humanity In Action Polska corocznie organizuje Akademię, która jest  programem edukacyjnym dla 24 młodych i wybitnych liderów/-ek i aktywistów/-ek z Grecji, Niemiec, Polski, Ukrainy i USA.

W tegorocznej edycji wiodącym tematem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji oraz wyzwania związane z zagrożeniami dla demokracji i praworządności w Polsce.

2017-05-25

W ramach Słupskiego Dnia Różnorodności Urząd Miejski w Słupsku planuje zorganizować  następujące wydarzenia:

2017-05-25

Przegląd ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do nauczycieli, dyrektorów, metodyków, pedagogów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz tych wszystkich, którzy odpowiadają za innowacyjne procesy pojawiające się w ramach współczesnej edukacji.

2017-05-24

W dniu 24.05.2017 r. w Sali Senatu Uczelni Łazarskiego Fundacja Praw Podatnika organizuje pierwsze z serii seminariów Fundacji Praw Podatnika: „Stan Przestrzegania Praw Podatnika w Wolnej Polsce”. Według organizatorów instytucja przedawnienia ma fundamentalne znaczeniu dla przestrzegania praw podatników.

2017-05-24

Konferencja poświęcona została problematyce praw człowieka w Polsce, które choć ugruntowane i chronione regulacjami, niejednokrotnie wzbudzają także liczne kontrowersje. Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z prawami dziecka, prawami ucznia, kobiet i osób z niepełnosprawnościami.

2017-05-24

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowego Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosz w Częstochowie organizuje 24 maja konferencję naukową  w ramach V Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego „Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”.

2017-05-20

„Śląsk dla Różnorodności” jest wspólną inicjatywą Amnesty International – grupa lokalna Katowice i Stowarzyszenia Tęczówka. Wydarzenie wpisane jest w kampanię #NIEnawiść, prowadzoną przez Amnesty International Polska oraz stanowi wydarzenie towarzyszące 8 edycji LGBT Film Festival w Katowicach.

Strony