Zawartość

Patronaty RPO w 2017 roku

Od 2017-09-26 do 2017-09-28

W bieżącym roku w dniach od 26 do 28 września Dąbrowa Górnicza będzie gościła uczestników i sympatyków, kolejnej już, XXIII edycji krajowej Przeglądu Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA.

2017-09-15

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizuje ogólnopolską konferencję „(Nie)pełnosprawny pracy i biznesie” oraz dyskusję „Przedsiębiorco nie bój się niepełnosprawnych”.

Od 2017-09-14 do 2017-09-16

Tegoroczny Zjazd poświęcony będzie węzłowym zagadnieniom norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Konferencja ma na celu pogłębienie integracji środowiska skupionego wokół problematyki prawa prywatnego międzynarodowego.

2017-09-14

14 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Z tej okazji Środowiskowe Domy Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie od wielu lat uświetniają ten dzień organizując Festyn Przyjaźni „Tacy Sami". – tym roku po raz 14.

2017-09-11

11 września 2017 r. w siedzibie przy Alejach Ujazdowskich 41/2 w Warszawie Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje seminarium „TRAWAV” poświęcone efektywnej ochronie praw kobiet doświadczających przemocy.

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Od 2017-09-09 do 2017-09-10

Podczas IX Kongresu Kobiet, w dniach 9-10 września w Poznaniu, odbędzie się cykl paneli, warsztatów i wydarzeń towarzyszących w ramach centrum „Chcemy całego życia!”, poświęconego osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.

Od 2017-09-07 do 2017-12-31

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji organizuje kampanię społeczną „Odmień swoją głowę".

Od 2017-09-07 do 2017-12-31

Fundacja Zustricz, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Instytut Allerhanda organizują projekt „Księga Dobrych Praktyk /Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców."

Od 2017-09-07 do 2017-09-16

Międzynarodowa Szkoła Letnia „International experiences in the area of  refugee and migrant children's adaptation - theory, research, praxis” ("Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci - uchodźców i migrantów - teoria, badania, praktyka") organizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej dotyczy wymiany międzynarodowych doświadczeń związanych z n

Od 2017-09-06 do 2017-12-31

Zespół studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Śląskiej wspólnie realizuje projekt społeczny pt. "Państwo to my! Obywatelskie przemyślenia". W ramach projektu przybliżane są przede wszystkim zasady konstytucyjne, prawa i wolności obywatelskie, ustrój Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktura i reguły funkcjonowania najistotniejszych organów państwowych.

Strony