Zawartość

Patronaty RPO w 2017 roku

2017-10-27

Z okazji 20-lecia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej wspólnie z Zakładem Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego postanowiły wykorzystać tę okrągłą rocznicę jako pretekst do dyskusji na temat funkcjonowania ustawy zasadnicze

2017-10-27

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata" to wyróżnienie przyznawane od 2006 roku nauczycielom i nauczycielkom, którzy/które uczą i wychowują w duchu tolerancji i szacunku dla inności. Pierwszych laureatów nagrody wybrała osobiście Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, członkini Rady Pomocy Żydom „Żegota", która ocaliła z getta warszawskiego 2500 żydowskich dzieci.

2017-10-26

Oławskie konferencje mediacyjne są jednymi z ważniejszych  wydarzeń mediacyjnych w kraju, skupiającymi wiele instytucji i organizacji. Co roku organizowane są pod patronatem Prezesów Sądów Okręgowych we Wrocławiu, Opolu, Sieradzu, Łodzi (w tym roku również Świdnicy) oraz Sądu Rejonowego w Oławie, a partnerami konferencji są m.in.

2017-10-25

Diversity&Inclusion Changemakers to największa konferencja ekspertów D&I w Polsce i wyjątkowa przestrzeń tworzona przez biznes i dla biznesu. Podczas tegorocznej konferencji zostanie poruszony temat gender diversity. Zostaną postawione ważne pytania o karierę kobiet w biznesie. Co wnoszą kobiety do biznesu? Dlaczego jest ich tak mało na stanowiskach menedżerskich?

2017-10-25

Książka „Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami” ma na celu ukazanie, że kierunkiem docelowym wszelkich zmian polskiej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami powinno być możliwie najpełniejsze wdrożenie w życie założeń Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (KPON).

2017-10-25

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 25 października w Warszawie. Tegoroczna edycja Kongresu jest organizowana w 5. Rocznicę przyjęcia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. To doskonała okazja, by nie tylko wspólnie podsumować ostatnie 5 lat jej obowiązywania, ale także wyjść z inicjatywą zmiany systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

2017-10-23

W konferencji będącej podsumowaniem realizowanego w ubiegłym roku szkolnym programu „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie agresji i przemocy w szkole” biorą udział nauczyciele akademiccy lubelskich szkół wyższych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz Krajowej Rady Sądownictwa, mediatorzy sądowi oraz dyrektorzy szkół uczestniczących w programie.

Od 2017-10-23 do 2017-10-24

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem m.st. Warszawy w dniach 23-24 października 2017 roku organizuje 14. Ogólnopolską Konferencję „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw”.

2017-10-20

Kongres ma  na celu pokazanie, że aktywna starość to szczęśliwa starość. Podczas kongresu poruszone zostaną sprawy dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej, aktywnego starzenia się oraz współpracy organizacji senioralnych działających na terenie powiatu zawierciańskiego. Celami szczegółowymi są:

Od 2017-10-20 do 2017-10-21

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie wraz z partnerami: Związkiem Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie", Fundacją "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA, Kołem Naukowym Nauk Penalnych „Nemezis”, Akademickim Ośrodkiem Wspierania i Rozwoju Organizacji Pozarządowych organizuje już po raz piąty Ogólnopolską Konferencję Naukową „Perspektywy rozwoju sektora NGO”.

Strony