Zawartość

Patronaty RPO w 2017 roku

2017-11-22

Konferencja STOP HEJTOWI W SIECI odbędzie się  22 listopada 2017 roku w Warszawskim Centrum Wielokulturowym.

Od 2017-11-20 do 2017-12-31

Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest wspólną inicjatywą Fundacji Nieograniczona oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Od 2017-11-20 do 2018-06-30

Program stworzony aby podnieść znaczenie mediacji rówieśniczej w tworzeniu pozytywnego klimatu w szkole oraz promować mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów i konfliktów. W programie biorą udział szkoły z województwa lubelskiego.

Od 2017-11-20 do 2017-11-30

Jest to inicjatywa przeprowadzenia pilotażowego działania dotyczącego dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością "Przychodzi baba do lekarza", którego celem jest przeprowadzenie badań potrzeb kobiet z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, w oparciu o wyniki których zweryfikowany zostanie stan faktyczny placówek w województwie mazowieckim.

2017-11-14

14 listopada Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego organizuje konferencję „Pełno(s)prawny student” poświęconą zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego.

Od 2017-11-11 do 2017-11-12

Organizatorem Festiwal WATCH DOCS w Bielsku Białej jest Stowarzyszenie Montaż. Festiwal odbędzie się w dniach 11-12 listopada 2017 r. w Bielsku-Białej. Jak co roku, zostaną pokazane najlepsze filmy dokumentalne z całego świata nt. praw człowieka. W ramach Festiwalu odbędą się również spotkania z osobami zajmującymi się na co dzień tematyką praw człowieka.

2017-11-08

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizuje 8 listopada 2017 roku po raz czwarty konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”. W tegorocznej edycji organizatorzy pragną podjąć temat wsparcia psychologicznego oraz mentorskiego dla osób z niepełnosprawnościami.

Od 2017-11-06 do 2017-11-07

Konferencje Krakowskie to organizowane przez Województwo Małopolskie od 2008 roku cykliczne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz ważnych debat o przyszłości Europy, Polski i regionów. Każdego roku w debatach biorą udział wybitni ekonomiści, socjologowie, politolodzy, finansiści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

Od 2017-11-04 do 2017-11-11

Już po raz czwarty Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy organizuje Tydzień Konstytucyjny, który odbędzie się w dniach 4 - 11 listopada 2017 roku.

Od 2017-10-27 do 2017-10-28

Konferencję organizuje Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne oraz Zakład Prawa Karnego Wykonawczego. Konferencja ma na celu uczczenie X-lecia istnienia Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego utworzonego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego w lipcu 2007 r.

Strony