Zawartość

Patronaty RPO w 2016 roku

Od 2016-05-01 do 2016-12-31

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Diversja – koordynatorem Sieci "Żywa Biblioteka Polska" organizuje projekt "Żywych Bibliotek" w czterech dolnośląskich miastach: Wałbrzychu, Wrocławiu, Jeleniej Górze oraz Legnicy.

Ludzie na sali, ujęcie od tyłu
2016-04-28

- Sędziowie to takie środowisko zawodowe, które w szczególnym stopniu powinno być wolne od stereotypów.

2016-04-27

Seminarium organizowane jest przez jedną z 16 Grup Lokalnych ELSA w Polsce jaką jest Rzeszów. Projekt dotykać będzie różnych aspektów pozostających w związku z Prawami Kobiet.

2016-04-18

W jaki sposób skonstruować ofertę kulturalną skierowaną szczególnie do osób z niepelnosprawnościami?

2016-04-18

Konferencja odbywa się 18.04.2016. o godz.10.30 w Zespole Szkół  nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie.

Mężczyzna przy mównicy
2016-04-18

- Jeżeli patrzymy na tematykę transplantologii i krwiodawstwa szeroko, to oczywistym dla mnie jest, że stanowią one element rozważań na temat praw człowieka. Wiążą się z poszukiwaniem odpowiedniej równowagi między ochroną życia, ochroną zdrowia a poszanowaniem prywatności. – Tak rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar rozpoczął konferencję naukową „Daruj innym cząstkę siebie.

Od 2016-04-15 do 2016-04-16

Konferencja dotyczyła zagadnień związanych z poszanowaniem autonomii pacjenta w opiece medycznej. Dlatego w ramach spotkania poruszono trzy obszary tematyczne: pierwszy - poszanowanie autonomii tzw.

Od 2016-04-15 do 2016-04-17

II Ogólnopolskiego Forum Studentów z Niepełnosprawnością w Łodzi pod hasłem: „Prawa studentów z niepełnosprawnościami".

W dniach 15-17 kwietnia 2016 r. odbędzie się wspólne przedsięwzięcie organizowane przez studentów z niepełnosprawnościami kształcących się na trzech największych łódzkich uczelniach: Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Łódzkim.

2016-04-14

Stowarzyszenie MONAR dnia 14 kwietnia 2016r. planuje zorganizować ogólnopolskie seminaria w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu pod wspólnym tytułem Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną.

Data 14 kwietnia 2016 r. jest związana z 20 rocznicą ustanowienia przez Marica Kotańskiego dnia 14 kwietnia Dniem Ludzi Bezdomnych.

Strony