Zawartość

Patronaty RPO w 2016 roku

Od 2016-06-02 do 2016-06-04

Zjazd Katedr i konferencja towarzysząca wydarzeniu odbędą się w dniach 2-4 czerwca 2016 r. w Sopocie. 

Od 2016-06-02 do 2016-06-03

Konferencja „Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo - zagrożenia i wyzwania, aspekty prawne" 2-3 czerwca 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizowana przez Koło Naukowe Klasycznych Zagadnień Dogmatyki Prawa Karnego „Notitia et Utilitas" działające pod opieką mgr Marcina Berenta, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, Koło Naukowe Prawa Mi

Od 2016-06-01 do 2016-12-31

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Gminą Legionowo i Miejską Radą Seniorów w Legionowie realizują projekt edukacyjny „Zoom na rady seniorów. Masz Radę, masz wpływ”.

2016-06-01

Konferencja odbędzie się 1 czerwca 2016 r. w Instytucie Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydarzenie zorganizowane jest w ramach czwartej edycji Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego, którego celem jest integracja środowiska naukowego, zwłaszcza osób zainteresowanych problematyką administracyjnoprawną.

2016-05-31

Ogólnopolskia Konferencja Naukowa Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: teoria, praktyka, przyszłość. Część II 31 maja 2016 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie.

Od 2016-05-28 do 2016-06-04

Projekt jest realizowany od 28 maja do 4 czerwca 2016 r. w około 200 liceach w Polsce.

W jego ramach ok. 250 prawników spotkało się z uczniami podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar przeprowadził tego typu lekcję w liceum w Kielcach.

2016-05-25

Projekt jest przygotowywany przez Zespół Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych. Jego celem jest walka ze stereoptypami i barierami, które zniechęcać mogą niektóre osoby do podejmowania decyzji o wyborze zawodów zwycajowo przypisywanych płci męskiej lub żeńskiej.

Od 2016-05-25 do 2016-06-22

XI edycja Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej „Inkubator idei" organizowana przez Fundację Humanity in Action Polska odbędzie się w dniach 28.05 - 22.06.2016 r. w Warszawie. 

2016-05-25

Konkurs adresowany jest do uczelni wyższych, szkół, placówek, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży.

2016-05-24

Koordynatorem projektu Karta Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Strony