Zawartość

Patronaty RPO w 2016 roku

Od 2016-09-15 do 2016-09-24

Program Szkoły Letniej (15-24 września 2016 r.) obejmie wykłady, warsztaty, dyskusje, wizyty studyjne, indywidualne spotkania z pracownikami naukowymi oraz spotkania dyskusyjne dotyczące pracy badawczej uczestników i działań praktycznych przez nich realizowanych. 

Od 2016-09-12 do 2017-04-24

Konkurs „Strona Internetowa bez Barier" to coroczne wydarzenie organizowane przez Fundację Widzialni, którego celem jest promowanie dobrych praktyk związanych z dostępnością informacji publikowanej w Internecie, zarówno przez instytucje sektora publicznego jak i podmioty sektora prywatnego.

2016-09-09

XIII Festyn Przyjaźni „Tacy Sami", który uświetnia obchody Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. organizowany jest przez uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy w Tczewie.

Od 2016-09-08 do 2016-09-11

Model United Nations (MUN) to projekt mający na celu edukację społeczną, obywatelską i dyplomatyczną. Uczestnicy biorą udział w obradach wzorowanych na tych prowadzonych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wchodzą w rolę delegatów Narodów Zjednoczonych i obradują na tematy dotyczące aktualnych problemów i zagadnień.

2016-09-06

Forum III Wieku, konferencja towarzysząca XXVI Forum Ekonomicznemu, odbędzie się w dniach 7-10 września 2016 r. w Nowym Sączu i w Krynicy-Zdroju.

Od 2016-09-06 do 2016-09-10

Już po raz trzynasty odbędzie się wyjątkowe w skali kraju i Europy wydarzenie filmowe poświęcone problematyce niepełnosprawności. Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się pod hasłem „Mistrzowie sportu, Mistrzowie życia." Będzie nawiązywać tematyką do odbywających się w Rio de Janeiro Igrzysk Paraolimpijskich, promując ich ideę oraz sylwetki sportowców z niepełnosprawnością.

Od 2016-09-03 do 2016-09-04

Instytut Polskiego Języka Migowego po raz kolejny organizuje konferencję z cyklu Głusi Mają Głos (GMG). Tym razem odbędzie się ona pod hasłem: „Od korzeni do pędów”. Udział w spotkaniu 3 września br. weźmie dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Od 2016-09-01 do 2019-06-30

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ ę " rozpoczęło 1 września 2016 r. projekt GENERATOR INNOWAGI. SIECI WSPARCIA, realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Potrwa on do 30 czerwca 2019 r.

Od 2016-08-14 do 2016-08-21

Organizatorami Mistrzostw Europy są kluby debatanckie zrzeszone przy Fundacji Polska Debatuje. Hasłem przewodnim turnieju jest angielska sentencja Debate where New Europe started (Debatuj tam, gdzie narodziła się Nowa Europa).

Od 2016-07-28 do 2016-10-01

W październiku ukaże się publikacja „Informator dla migrantów" przygotowana przez Stowarzyszenie Homo Faber w ramach projektu „Witamy w Lublinie 3". Publikacja ta będzie stanowiła przejrzysty i kompletny zestaw najważniejszych informacji o życiu w Polsce i Lublinie.

Strony