Zawartość

Patronaty RPO w 2016 roku

2016-10-08

Senioralia w Krakowie to wykłady specjalistów na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa, ekonomii oraz aktywizacji seniorów. Wśród zaproszonych ekspertów są m.in. lekarze (kardiolog, dermatolog, psychiatra), przedstawiciele policji, prawnicy i ekonomiści. W wydarzeniu weźmie udział dr Aleksandra Wentkowska, Pełnomocnik RPO w Katowicach - przedstawi działania Rzecznika na rzecz osób starszych.

Od 2016-10-04 do 2016-10-07

Od 4 do 7 października 2016 roku w Dąbrowie Górniczej odbywać się będzie XXII krajowa, a VII międzynarodowa edycja Przeglądu Umiejętności Artystycznych Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA.

Od 2016-10-04 do 2016-10-08

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy jest współorganizatorem Śląskich Obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego. Tegoroczne odbędą się pod hasłem „Godność a Zdrowie Psychiczne" i będą podparte ideą „Pierwszej Pomocy Psychologiczno-Psychiatrycznej dla wszystkich".

2016-10-02

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych to międzypokoleniowe działania służące budowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych i relacji z otoczeniem. Służą również zachęcaniu starszego pokolenia do aktywności (m.in. poprzez interaktywną formę prezentacji działalności organizacji seniorskich, działających na ich tej grupy społecznej).

Od 2016-09-25 do 2016-12-11

"Wierzymy w futbol otwarty dla wszystkich, oparty na pozytywnym dopingu i zasadach fair play, bez rasizmu, seksizmu, ksenofobii, homofobii i innych uprzedzeń. Chcemy też, aby celem tego przedsięwzięcia była integracja międzykulturowa" - napisali w liśce do Rzecznika Praw Obywatelskich organizatorzy.

2016-09-22

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego był organizatorem sympozjum poświęconego problemom straży gminnych i miejskich.

zdjęcie: tyłem ukazana siedząca publiczność, w tym osoby na wózkach, na podwyższniu stoją dwie osoby
2016-09-20

-Myślenie o osobach z niepełnosprawnościami to powinna być przede wszystkim codzienna praca na rzecz deinstytucjonalizacji, aktywizacji, partycypacji, edukacji włączającej i ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – mówił dr Adam Bodnar podczas II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w Warszawie.

Od 2016-09-20 do 2016-10-28

Od 2012 r. Fundacja S.O.S dla Zwierząt wraz z Zakładem Karnym w Wojkowicach realizuje program resocjalizacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie i wobec zwierząt pod nazwą "Psiak - poznaj - przytul - pokochaj". Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem VI edycję programu.

Od 2016-09-18 do 2016-09-21

Konferencja jest częścią Obchodów Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Będzie okazją do wymiany doświadczeń na temat podejmowanych na rzecz osób chorujących działań. W spotkaniu wezmą udział osoby zaangażowane w projekty edukacyjne i aktywizujące osoby w kryzysie psychicznym. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele środowiska medycznego, m.in. prof.

Od 2016-09-16 do 2017-07-01

Badanie na temat opieki zdrowotnej jest przeznaczone (w pierwszej części) dla osób transpłciowych w wieku lat 16 lub więcej, które mieszkają (lub mieszkały w ostatnich 12 miesiącach) w wybranych krajach. Jest prowadzone równolegle w Polsce, Gruzji, Hiszpanii, Serbii i Szwecji. Badanie ma na celu uzyskanie wiedzy i odpowiedzi na pytanie m.in.

Strony