Zawartość

Patronaty RPO w 2016 roku

Od 2016-10-24 do 2016-10-25

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje) organizuje konferencję „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw”. Rozmowy i spotkania specjalistów zajmujących się problematyką związaną z krzywdzeniem dzieci mają na celu m.in. zapewnienie odpowiedniej ochrony prawnej najmłodszym i prezentację modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci.

2016-10-24

Tematyka konferencji koncentrować dotyczyć będzie zagadnień związanych ze zwalczaniem dyskryminacji i mowy nienawiści w Internecie, a także zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Udział w panelu dyskusyjnym weźmie Katarzyna Sobańska-Laskowska, pełnomocnik RPO we Wrocławiu.

2016-10-22

Kongres ma na celu pokazanie, że „ aktywna starość to szczęśliwa starość ” - napisali we wniosku do Rzecznika organizatorzy. Podczas kongresu poruszone zostaną sprawy dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej, aktywnego

Od 2016-10-21 do 2016-10-22

W dniach 21-22 października 2016 roku w Krakowie odbędzie się międzynarodowe sympozjum poświęcone Romom. W wydarzeniu weźmie udział dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich - wygłosi przemówienie otwierające tę konferencję.

Od 2016-10-20 do 2016-10-23

"WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie", to drugi co do wielkości festiwal filmów o prawach człowieka na świecie. Organizowany jest co roku w grudniu w Warszawie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy. Od 2003 roku w kilkudziesięciu miastach w Polsce, we współpracy m.in.

Od 2016-10-17 do 2016-10-23

Tydzień Konstytucyjny to projekt zainicjowany w 2016 roku przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach wydarzenia prawnicy w całej Polsce prowadzą w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu codziennym.

Od 2016-10-15 do 2017-05-31

Organizatorem cyklu warsztatów z zakresu prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych dla nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych jest Centrum Żydowskie w Oświęcimiu wspólnie z Fundacją Dialog-Pheniben i Fundacją Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość w Berlinie.

2016-10-15

15 października Stowarzyszenie CODA POLSKA. SŁYSZĄCE DZIECI – NIESŁYSZĄCY RODZICE organizuje w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie konferencję „CODA - Podwójny potencjał”. Celem spotkania jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży słyszącej, pochodzącej z rodzin niesłyszących.

2016-10-14

Publikacja "Prawie bajki - Nieznajomość prawa szkodzi" skierowana jest nie tylko do dzieci, ale także dorosłych, którzy chcą w przystępny sposób przekazywać wiedzę na temat zagadnień prawnych. Historie tam opisane uczą podstawowych pojęć i pokazują, jak wygląda praca prawnika. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął się przygotowania krótkiej opinii na temat tej publikacji.

2016-10-12

Konferencja organizowana w ramach Obchodów tygodnia Mediacji pod hasłem „Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce” odbędzie się 12 października (środa). Będzie poświęcona tematyce mediacji sądowych, edukacji prawniczej w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz praktycznym aspektom postępowania mediacyjnego.

Strony