Zawartość

Patronaty RPO w 2016 roku

Kobieta o zielonych oczach w zielonym szalu
Od 2016-11-25 do 2016-12-10

Już po raz 25., między 25 listopada a 10 grudnia w 180. krajach świata realizowana będzie największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Koordynacją Kampanii w Polsce zajmuje się Fundacja Autonomia

2016-11-24

Pracownicy i doktoranci Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki, a także studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego postanowili uczcić pamięć profesor Moniki Zbrojewskiej. Organizują konferencję naukową poświęconą zagadnieniom prawnym, którymi zajmowała się w swojej pracy zawodowej prof.

2016-11-22

"Podjęcie tematu uzależnień od środków odurzających i substancji psychoaktywnych, szczególnie młodzieży zagrożonej demoralizacją, wydaje jest ważne w zakresie podejmowania właściwych odziaływań profilaktycznych i skutecznego leczenia osób już uzależnionych" - napisał we wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich dyrektor Schroniska dla Nieletrnich Warszawa-Okęcie. Monitorowanie sytu

2016-11-22

W ramach konferencji "Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym", która odbędzie się 22 listopada 2016 r. zostaną poruszone problemy związane m.in. z modelami ochrony praw pokrzywdzonego, wpływu pokrzywdzonego na tok postępowania karnego w świetle realizacji zasady kontradyktoryjności.

2016-11-18

Organizatorem IV. Koszalińskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej pt.: „Razem czy osobno. Dialog o reformie psychiatrii" jest Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "NOWE ŻYCIE".

2016-11-16

Konferencja będzie poświęcona problematyce stanu administracji publicznej oraz jej gotowości do radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z napływu imigrantów, uchodźców z Bliskiego Wschodu i  innych obszarów objętych konfliktami zbrojnymi.

2016-11-15

Konferencja poświęcona jest specyfice kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie jest organizowane cykliczne od 2006 r. przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Tegoroczna - X edycja - odbędzie się 15 listopada w Krakowie.

zdjęcie: młodzi ludzie w togach sędziowskich
Od 2016-11-15 do 2017-04-01

1 kwietnia odbył się finał  XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie zorganizowanej przez II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce. W finale wzięło udział 54 uczniów liceów ogólnokształcących.

Od 2016-11-06 do 2017-02-28

Program „Zwyczajnie Aktywni" powstał w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunotogiczne choroby zapalne oraz osób zakażonych wirusem HCV.

2016-10-27

 XV Ogólnopolski Mityng Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka odbędzie się 27 października (czwartek) w Chrzanowie. W wydarzeniu weźmie udział dr Aleksandra Wentkowska, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Strony