Zawartość

Opracowanie Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom (CPT) dotyczące minimalnej powierzchni przypadającej na jednego więźnia

Data: 
2016-01-18