Zawartość

Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie - pisze RPO do Trybunału Konstytucyjnego

Data: 
2017-10-12

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Mariusza Muszyńskiego i Henryka Ciocha:

"... konsekwentnie składam wnioski o wyłączenie Panów ze składów orzekających Trybunału w każdej sprawie zainicjowanej moim wnioskiem, bądź w której jako Rzecznik biorę udział. W niniejszej jednak sprawie za oczywistą uznać należy fundamentalną w cywilizowanych państwach prawa zasadę nemo iudex in causa sua (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie).
Dlatego też w niniejszej sprawie, dotyczącej trzech ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, uznałem za zbędne złożenie wniosku o wyłączenie Panów z udziału w rozpatrywaniu tej sprawy, ufając, że – nawet w czasach konstytucyjnej smuty – powołana wyżej fundamentalna zasada nie została zapomniana"
 

Galeria

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny

    Trybunał Konstytucyjny