Zawartość

Czy można do szkoły wejść na chwilę bez maseczki? – pytanie na infolinię 800-676-676

Data: 
2021-02-02
słowa kluczowe: 

Woźna nie wpuściła ojca do szkoły, bo nie miał maseczki, a on chciał tylko odprowadzić dziecko pod drzwi klasy. Pan pytał gdzie może złożyć skargę na woźną.

W szkole obowiązuje obowiązek zakrywania nosa i ust. Woźna miała rację.

Dla przypomnienia: obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w całej przestrzeni publicznej (szczegółowo opisanej w cytowanym poniżej przepisie), z nielicznymi wyjątkami jak.np. konieczność weryfikacji lub identyfikacji tożsamości danej osoby lub umożliwienie komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Szkoła będąca budynkiem użyteczności publicznej została wymieniona w § 27 ust.1 pkt 2 lit.d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów… jako miejsce ogólnodostępne, gdzie należy przestrzegać obowiązku zakrywania nosa i ust.

Ponadto w Wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla klas I-III szkół podstawowych określono, że opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując następujące zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5 metra,
  • zachowanie dystansu od pracowników szkoły min.1,5 metra,
  • konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – art. 46 b pkt. 13.

§ 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2316 ze zm.)

Stan prawny na dzień 1.II.2021

Galeria