Zawartość

Witold Borysiak

Doktor Witold Borysiak - doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Pracował w Departamencie Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz jako asystent sędziego w Trybunale Konstytucyjnym (2013-2015). Autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego m.in. współautor Systemu Prawa Prywatnego oraz Systemu Prawa Medycznego, komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Konstytucji RP (w tym współautor komentarzy do art. 32 i art. 33 Konstytucji RP), a także współredaktor i współautor Zbiorów Orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego oraz Konstytucji RP".

 

Galeria

  • Mężczyzna w garniturze
    Witold Borysiak