Zawartość

Dariusz Świecki

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, przewodniczący I Wydziału Zagadnień Prawnych; wieloletni sędzia sądów powszechnych orzekający w pierwszej i drugiej instancji.

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor wielu książek, m.in. "Apelacja w procesie karnym"; "Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych"; "Postępowanie odwoławcze. Komentarz. Orzecznictwo"

Redaktor i współautor publikacji "Kodeks postępowania karnego. Komentarz".

 

Galeria

  • Mężczyzna w garniturze, ciemne tło
    Dariusz Świecki